Systemet

Klossen, namnet kommer av att vi bygger något. Och att varje system bygger på samma grundprincip, men ser olika ut i slutänden.

Img

1. Analysera er verksamhet

Tillsammans tar vi fram processer, mål och nödvändig dokumentation enligt ISO standarderna

Img

2. Anpassa Klossen

Systemet anpassas efter era behov. Det är ju inte ni som anpassas efter ett dator program, eller hur?

Img

3. Implementera och Utbilda

Vi hjälper till vid införande av ledningssystemet och utbildar er personal.